Be the change you want to see in the world

Er is in mijzelf en zoals ik het zie in de mensheid een bijzonder proces gaande, een soort innerlijke (r)evolutie. We hebben heel lang onze kracht weggegeven aan autoriteiten buiten ons. Het is tijd om volkomen eerlijk te worden naar onszelf. Zo eerlijk dat alles wat we geheim hielden voor onszelf en anderen naar buiten kan komen. Dat zowel op persoonlijk als op collectief niveau. Steeds meer mensen gaan het pad van zelfrealisatie en dat is precies wat er nodig is, eerlijkheid en zuiverheid.

Be the change you want to see in the world, Mathatma Gandhi

Krisnamurti, De wereld dat ben jij!
De wereld staat op zijn kop. We zijn grof wakker geschud door alle vreselijke beelden en de realiteit van oorlog en geweld. Maar het gebeurt niet voor niets. Dit is een moment van kans om echte veranderingen aan te brengen in de wereld. Wat we in de media zien, maakt ons bang en laat ons machteloos voelen. Maar juist door dat machteloze gevoel besluiten we om onze eigen autoriteit, onze eigen macht terug te pakken. Wij zijn de wereld, en alles wat we zien is een weerspiegeling van wie wij zijn. Zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden. We zijn de aarde, we zijn de kosmos. Zodra we de illusies doorzien, nemen we onze macht terug en kunnen we vanuit verantwoordelijkheid, kracht en moed dienstbaar zijn aan het grote geheel. Eeuwenlang hebben we de macht weggegeven aan kerken, goeroes, regeringen, op persoonlijk gebied aan ouders, partners, leraren, astrologen, healers en artsen. Iedereen sprak zijn eigen deel van de waarheid, maar wat is waarheid? Ik kom er steeds meer achter dat ik helemaal niets weet en hoef te weten. Behalve dat we de scheppers zijn van de realiteit, dus tijd voor een Inner journey. Of zoals David Bowie het zo mooi zei: be an astronaut in your own inner space.

Inner Journey
De Noordelijke maansknoop conjunct Jupiter in Maagd, zorgt ervoor dat we terug keren naar de aardse realiteit. Back to reality, orde op zaken stellen, opruimen, zuiveren, detoxen op alle lagen en op alle niveaus: emotioneel, rationeel, lichamelijk, relationeel en spiritueel.
Oude beschavingen wisten al dat de waarheid binnen in onszelf verborgen was. Alleen jij kan voor jezelf uitmaken of iets waarheid is of niet. Zoals Byron Katie zegt: “Ïs het waar? Hoe kun je zeker weten dat het waar is?” Vraag jezelf dat de hele tijd af voordat je over iets of iemand oordeelt.
Het is tijd om af te reizen in die binnenwereld en je te verbinden met je eigen waarheid, je innerlijk weten, je eigen wijsheid. Het is tijd om jezelf met alles erop en eraan te accepteren. Ja kan jezelf, de ander en de wereld niet veranderen. Je kan alleen de manier waarop je dingen waarneemt, veranderen. Dat doe je door alle ongeziene en afgewezen delen van jezelf onder ogen te zien. Veel daarvan zijn afgewezen kinddelen die gehoord en gezien willen worden en vragen om je eigen ouder te worden. Van belang in deze overgang is om de relatie met je ouders en voorouders te herstellen. Hoe kun je de aarde, de wereld, jezelf en de ander eren en respecteren als je je bron, je afkomst verloochent?
Neptunes staat samen met de Zuiderlijke maansknoop en Cheiron tegenover Jupiter. Het geeft aan dat je oude stukken kan helen, voor jezelf en het collectief. Tijd om de illusies die lijden veroorzaken te doorzien en los te laten. Je bewust te worden (Jupiter) van je eigen kracht en de mogelijkheid om te helen. het is een uitnodiging om het leven te gaan leiden, in plaats van te lijden.

Terug naar de Essentie
Als een kind geboren wordt is het Essentie, hij/zij IS. Een kind wordt geboren bij ouders met een bepaald overtuigingssysteem, in een bepaalde familie, in een bepaald land om die dingen te ondergaan die passen bij zijn blauwdruk. Je ontwikkelt een persoonlijkheid die past bij je rol, maar die persoonlijkheid is niet wie je werkelijk bent, dat is een overlevingsstructuur. Door alles wat er gebeurt, word je wakker en ga je op zoek naar your true nature, want diep van binnen weet je dat dit niet klopt, dat jij dit niet bent, dat de persoonlijkheid een aangepaste versie is. Je Essentie is een staat van Zijn.
Er zijn gevoelens zoals kracht, moed, compassie, liefde, wilskracht, ruimte, geluk en dankbaarheid. Dat zijn de werkelijke aspecten van ons wezen. Angst, boosheid, verdriet, razernij, opwinding en vreugde zijn emoties. Het zijn met gedachten beladen gevoelens waar verhalen aan vast zitten. Emoties en de verhalen die je jezelf nog vertelt, vormen een leidraad die je kan gebruiken op je pad naar zelfrealisatie.
Wanneer je emoties afwijst, worden het schaduwkanten en projecteer je ze in de buitenwereld. Je besteedt je eigen afgewezen delen uit aan anderen en dan heb je er geen macht meer over. Vooral het idee dat boosheid er niet zou mogen zijn, is schadelijk. Je bent niet alleen maar liefde en licht. Je bent net als de natuur, naast licht is er duisternis, naast zonneschijn is er regen. Boosheid is er als je niet goed voor jezelf zorgt en over je grenzen laat gaan. Het is nodig om boosheid te ervaren, zodat je deze kan transformeren in scheppingskracht, creativiteit en eigenwaarde.

Slachtoffer/dader denken loslaten
Ik zag laatst de film Er ist wieder da geweest. In deze film is Hitler terug en onze moderne tijd en iedereen denkt dat het een acteur is tot iemand het ziet dat hij het echt is en hetzelfde spel speelt als in de jaren dertig van de vorige eeuw. De man duwt hem aan het eind van de film van een gebouw af en Hitler valt te pletter. In de volgende scene staat hij levend en wel weer naast de man. “Je kan mij niet ombrengen, ik ben een deel wat leeft in ieder mens”, zegt Hitler. En dat is wat er nu gezien mag worden, anders blijven de Hitlers, Khadaffi’s, Assads terugkomen in deze wereld. Ook zij zijn een deel van ons! Zij vervullen een rol om ons bewust te maken.
Pluto,de planeet van macht, onmacht en manipulatie vraagt je diep af te dalen in jezelf en om je eigen schaduwkanten te ontmoeten. Je kan jezelf alleen maar ervaren door middel van de buitenwereld, want je kan jezelf niet zien. Dus wat projecteer je in die buitenwereld? Het is tijd om al die afgewezen delen te gaan zien en te omarmen; soms kan er een diepe innerlijke angst zijn om die delen onder ogen te zien. De uiteindelijk transformatie kan plaats vinden wanneer je alles onvoorwaardelijk accepteren (Pluto), want alles wat je niet accepteert, wordt alleen maar groter. Het versterkt de dualiteit en de strijd. Als spirituele volwassene zie je dat er geen slachtoffers of daders zijn. In plaats daarvan neem je de verantwoordelijkheid voor alles wat er binnenin jezelf leeft. Dan weet je dat het leven je precies geeft wat je nodig hebt. Eigenlijk zou je dan kunnen zeggen dat de wereld juist Géén weerspiegeling is van wie je bent. Het laat alleen de weerspiegeling zien van je persoonlijkheid, tot het moment dat je gaat zien wie je werkelijk bent, je essentie en dan wordt de ander de reflectie van jouw essentie en is precies goed zoals die is.

Vrede
Alle strijd en ellende ontstaat vanuit goede bedoelingen en ideologieën. Zelfs de terrorist streeft naar liefde en vrede en vrijheid, net als wij, alleen ieder vanuit zijn eigen achtergrond, geloofsovertuiging en bewustzijnsniveau. Saturnus in Boogschutter vraagt je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen dogma’s en je schadelijke overtuigingen en oordelen los te gaan laten. Zelfs leven vanuit liefde en licht kan een dogma zijn waardoor er vals licht ontstaat. Geloof niet klakkeloos wat anderen zeggen en doe altijd een innerlijke check of het waar is, hoe kan ik het zeker weten…. Er kan alleen maar vrede komen wanneer je begint met vrede in jezelf. Dat begint bij het accepteren van dat wat er is. Dat het leven je precies geeft wat je nodig hebt: je ouders, partner, kinderen en je lijf zijn je goeroes om uit de matrix te stappen. Alleen jijzelf kan een verandering brengen door de verandering te zijn. Dus hoe sta jij in de wereld? Hoeveel investeer jij in relaties? Kun jij de ander werkelijk zien zonder je verhaal erover? Ervaar jij totale vrede met de situatie waar je in zit? Zeg jij JA tegen het leven zoals het zich ontvouwt voor jou? Ruim alles op wat je er nog van weerhoudt om werkelijk vrij te zijn en om de liefde te laten stromen. Wanneer je vertrouwt op jezelf en afstemt op je innerlijk kompas, ontstaat er innerlijke vrijheid waardoor je mee kan surfen op de kosmische golven. Dan overstijg je de beperkingen, de horoscoop, het chakrasysteem en alles wat je ervan weerhoudt gewoon te Zijn! Dan stap je uit de matrix en zie je dat dit een tijd is van hoop en inspiratie in het Hier en NU.

In Lakesh, Wabi Sabi, We zijn allen één,

lieve groet Yvonne