Familieopstellingen

Familieopstellingen is een systemische manier van werken. Dat is anders dan de meeste vormen van therapie. Bij familieopstellingen betrek je het hele systeem, je werkt aan jezelf als onderdeel van een groter geheel. Vrijwel altijd is dat je gezin of familie, maar ook het bedrijf waar je werkt kan aan de orde komen. Familieopstellingen is een techniek die het mogelijk maakt om de oorsprong van je patronen op te sporen en je ervan te bevrijden. Ik doe familieopstellingen meestal in een groep van gemiddeld acht tot twaalf personen. Je kunt meedoen als vraagsteller, representant of toeschouwer. Maandelijks organiseer ik een opstellingendag met open inschrijving. Vijf deelnemers kunnen dan een eigen vraag of probleem inbrengen. Daarnaast organiseer ik themadagen over onderwerpen die bij veel mensen spelen, zoals ‘Het helen van de moederwond’ en ‘Zelfsabotage in intieme relaties en seksualiteit”.

Een opstelling kun je ook tijdens een priv√©-consult doen, bijvoorbeeld omdat je het te kwetsbaar vindt om in de groep je vraag aan de orde te stellen. We werken dan met vloerankers of met een tafelopstelling. Werken met vloerankers gaat wat dieper, maar beide manieren van werken geven een goed inzicht in wat je nodig hebt en hoe je dingen kunt veranderen. Ook werken op het lichaam is mogelijk,  bijvoorbeeld als je geneigd bent erg in je moeite hebt om bij je gevoel te komen en graag alles beredeneert.