Helder zien, helder horen

“Hoe meer ik systemisch naar de wereld kijk.” Het is niets voor niets dat ik in die zin het werkwoord ‘kijken’ gebruik. Heb jij weleens nagedacht over hoe vaak we dingen zeggen die te maken hebben met ogen en zien? Kijk maar eens in je eigen leven, heel leuk om te doen! Bijvoorbeeld kijk maar even, inzicht, overzicht, onder ogen zien, je blind staren op, wegkijken, neerkijken, op kijken naar, een waas voor je ogen, je ogen neerslaan, zie je straks.

Spiegels van de ziel

Waarom zijn onze ogen zo belangrijk? Ogen zijn de spiegels van de ziel. Wanneer we verliefd zijn, verdrinken we in iemands ogen en we kunnen onze ogen niet van hem of haar afhouden. Ogen weerspiegelen precies hoe we ons voelen, die liegen niet. Als we iets te verbergen hebben, durven we iemand niet aan te kijken; slaan we onze ogen neer. Nu is het zo dat ons hele lichaam, net als bij voetreflexologie en oorreflexologie in de ogen weerspiegelt. In de iriscopie en de traditionele Tibetaanse geneeskunde spelen de ogen een belangrijke rol bij het stellen van een diagnose. Alle organen, je hele lichaam is terug te vinden in je ogen. Je ogen weerspiegelen ook voorouderlijke elementen.

Moeder- en vaderoog

Enige tijd geleden tijd kreeg ik van verschillende mensen de vraag of ze in een opstelling iets met hun ogen of oren konden doen. Natuurlijk heb ik die opstellingen gedaan en met verrassende inzichten. Het was aanleiding om me er verder in te verdiepen. Zo ontdekte ik dat de Tibetaanse geneeskunde een moeder- en een vaderoog onderscheidt. Volgens deze opvatting is er veel voorouderlijke informatie opgeslagen in je ogen en je oren, waardoor je de wereld waarneemt zoals je vader, je moeder en je voorouders dat deden. Dus het waarnemen via hun overtuigingen, hun beeld van de wereld om hen heen, wat zij als waar en niet waar zagen, of als goed en slecht beschouwden. Systemisch gezien is dit een geweldige aanvulling. Dat zag ik ook direct terug in de opstellingen die ik met dit thema deed. Deze aanpak kan veel inzicht en bevrijding geven.

Zien wat er echt is

Als kind ben je een spons; je neemt alles heel scherp waar; niet alleen met je zintuigen maar ook emotioneel. Je ziet hoe papa en mama zich gedragen en dat neem je over. Keek je moeder weg als het moeilijk werd? Keek je vader op je moeder neer? Zie je dingen die je maar beter niet kan zien? Wat heb jij gezien en hoe neem jij de wereld waar? Als je er zo naar kijkt kun je je weleens afvragen of je eigenlijk wel vanuit jezelf naar de wereld kijkt. Dus zie je de wereld wel op je eigen manier? Heb je wel een eigen visie? Zie je echt vrij of nog steeds zoals je vader/moeder/voorouders?. Helder zien betekent niets anders dan helder te zien wat er echt is, wat er werkelijk is, zonder waas, beeld, verhaal of sluier van anderen of het verleden.

Horen wat er echt is

Dat geldt natuurlijk ook voor je oren. In de baarmoeder horen we al wij de stemmen van buiten. Hoe spreken zij? Is het liefdevol naar elkaar toe, of is er ruzie? Communicatie kan heel gewelddadig zijn, al lijkt het of dingen vriendelijk gezegd worden. Er kan een passief/agressieve lading zitten in dat wat er wordt gezegd. Horen is best lastig, want je ogen kun je nog dicht doen, dan zie je niet wat er gebeurt. Je oren kun je niet zo makkelijk afsluiten. Je gehoor blijft toegankelijk. Dus hoe sluit je je af van geluid wat je niet wilt horen? Als je ruzie niet wilt horen, bijvoorbeeld lawaai van een snelweg, oorlog of ruziënde ouders. Je oren krijgen heel wat te verduren.
Soms sluit je je emotioneel af en hoor je niet wat er werkelijk wordt gezegd. Een bepaalde tonen of woorden kunnen triggers zijn om jezelf af te sluiten. Of je hoort iets anders dan wat er werkelijk wordt gezegd. Hoorde je vader wel wat je moeder zei, wat hoorden zij van elkaar? Denk eens na over de uitdrukkingen: wat wil je niet horen, wie niet horen wil moet maar voelen, je oor te luister leggen, Oost-Indisch doof zijn, de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt. Helder horen is niets dan dan horen wat er werkelijk gezegd wordt, zonder ruis, zonder aannames of overtuigingen.

Kijktherapie

Ursula Büchler en Klaus Jürgen Becker hebben hier en interessant boek over geschreven: ‘De vreugde van het zien. Beter leren zien, een systemische benadering.’ het boek is in het Nederlands vertaald en een aanrader als je je verder in deze materie wil verdiepen. Over de ‘kijktherapie’ die Ursula Büchler ontwikkelde, schrijft ze: “Deze therapie houdt zich bezig met de vraag welke familieachtergronden en gebeurtenissen verantwoordelijk zijn voor slechtziendheid. Dit betekent dat een cliënt zich met zijn gevoel verplaatst in de thema’s van de familie waaruit hij voortkomt en de angsten, de belasting, de stress en eventueel de traumatisering van zijn voorouders begrijpt, aanvaardt en oplost. (…) We kunnen oogaandoeningen in dit verband als een poging zien om spanningen uit een familiesysteem op te heffen of te compenseren: door de zintuiglijke waarneming, in het bijzonder de ogen, in te perken probeert het lichaams- en energiesysteem alles om niet meer aan belastende situaties uit het verleden te worden herinnerd.”

Eye opener

Ik heb deze aanpak in mijn werk met onder andere met familieopstellingen, systemisch coachen en systemisch lichaamswerk geïntegreerd en merk dat het veel kan verhelderen. En niet alleen psychisch maar ook lichamelijk door kan werken. Bijvoorbeeld doordat oogklachten minder worden. In een opstelling komen vaak verborgen familiedynamieken aan het licht. Gezien wordt wat soms generaties lang verborgen was. Deelnemers spreken soms van een eye opener en dat is het soms ook letterlijk. Tijdens het systemisch coachen kijken we wat vader en moeder via het oog of oor te vertellen hebben, welke ervaringen verborgen zitten achter de problematiek. Met het systemisch lichaamswerk, kunnen we de belasting die er op celniveau in het lichaam, oog en oor opgeslagen ligt, liefdevol loslaten. Daardoor ontstaat er ruimte om vanuit jezelf naar de wereld te kijken en je eigen visie naar buiten te brengen. Het doel is om in dit leven van uit je eigen unieke perceptie waar te nemen en te leven vanuit je eigen realiteit en visie.

2 reacties

  1. Jaap Lensen. schreef:

    Ongelooflijk interesant

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *