Systemisch coachen

Systemisch coachen: Voorbij de verhalen

Systemisch coachen is een bijzondere techniek om te kijken naar de diepere oorzaken van de problemen die je hier en nu ervaart. Inzicht daarin werkt bevrijdend en geven je de ruimte om te werken aan echte en duurzame veranderingen. Veel therapie en coaching is gericht op de cliënt als individu. Hoe krijg je grip op je nare gevoelens, hoe stop je vervelende gedachten, hoe kom je meer en beter voor jezelf op? Dat werkt soms enige tijd, maar dan steken de problemen vaak weer de kop op.

Als systemisch coach zie ik mijn cliënten als onderdeel van een grotere gehelen (systemen). Het eerste en belangrijkste systeem is de familie waartoe je behoort en als onderdeel daarvan het gezin waarin je opgroeide. Als je problemen ervaart zijn die vaak terug te voeren tot de familie waartoe je behoort. Tijdens sessies systemisch coachen kijken we daarnaar. We blijven niet steken in de verhalen die daarover vertelt, maar kijken naar de werkelijkheid daarachter. Door het stellen van de juiste vragen laat ik je afdalen in de wat onbewust is geworden, maar wat ongemerkt een grote rol speelt in je leven.

Ik werk met vloerankers, een techniek waarmee je je kan verplaatsen in bijvoorbeeld je vader, moeder of grootouders. Door op een vloeranker (vaak een papier met daarop de naam van een persoon) te gaan staan, ervaar je de gevoelswereld van de persoon. Dan ervaar je bijvoorbeeld dat je moeder niet een boze maar een angstige vrouw was, die haar angsten op jou heeft overgedragen. Of je ervaart dat je afstandelijke vader wel degelijk liefde voor je voelde, maar zichzelf niet toe kon staan dat te uiten. Je gaat zien hoe je oude, ingesleten familiepatronen in je eigen leven herhaalt zonder dat je je daarvan bewust bent. Dat doorzien geeft een gevoel van bevrijding.

Ik werk nu dertig jaar als therapeut en sinds ik op deze manier werk, ben ik iedere keer weer verbaasd hoe doeltreffend en snel deze methode werkt. Ik zie het niet meer als mijn taak om cliënten te vertellen hoe ze hun leven kunnen verbeteren en veranderen. Ik oordeel niet en geef geen oplossingen, want die komen uit jezelf. Cliënten die bij mij komen, hebben vaak meerdere therapieën gedaan of gewerkt aan hun persoonlijke groeiproces, zonder bij de kern te komen. Systemisch werken biedt die mogelijkheid wel en vaak verbazingwekkend snel. Al in de eerste sessie kun je een enorme opluchting ervaring, omdat onbewust patronen plotseling zichtbaar worden en opgeruimd kunnen worden.