Psycho-homeopathie

Klassieke homeopathie is gericht op de mens in z’n totaliteit: lichamelijk, geestelijk en op zielsniveau en familiebelasting. Een goed gekozen middel verstrekt en mobiliseert je eigen lichamelijk en geestelijk herstelvermogen. De behandeling begint met een intake waarin ik me een beeld vorm van wie je ten diepste bent en welk middel jou het beste kan ondersteunen. Je krijgt een middel met een sterkte (potentie) die bij je past en een voorschrift hoe veel en hoe vaak je het middel moet innemen. Het is aan te raden tenminste twee vervolgconsulten te doen. In de loop van het proces kan het zijn dat je op een ander middel moet overstappen, een andere potentie of een ander ritme van innemen. In de vervolgconsulten bespreken we de veranderingen die je hebt ervaren en aan de hand daarvan doe ik je een voorstel voor het vervolg. De behandeling is er in eerste instantie op gericht je emotioneel en mentaal te versterken en niet primair op het genezen van een lichamelijke kwaal. Dat kan wel een neveneffect zijn, omdat de middelen ook op lichamelijk niveau werken.

De homeopathische behandeling wordt gegeven door Frans Weeber.

Een consult met voorschrijven van een (nieuw) middel kost € 130,00, inclusief de (verzend)kosten van het middel. In 2023 € 105,00.
Een vervolgconsult zonder voorschrijven van een nieuw middel kost € 90,00. In 2023 € 85,00.

Aanvragen van een consult kan met behulp van het contactformulier: KLIJK HIER.