Voorwaarden en tarieven

Consulten

Een consult duurt maximaal 90 minuten en kost € 95,00 (privé inclusief btw. zakelijk exclusief btw). Duurt een consult langer dan is per half uur of deel daarvan € 30,00 extra verschuldigd. Je ontvangt voor het consult een factuur waarvoor een betalingstermijn van 5 dagen geldt.

Een relatieconsult duurt maximaal 90 minuten en kost € 125,00 (privé inclusief btw. zakelijk exclusief btw). Duurt een consult langer dan is per half uur of deel daarvan € 30,00 extra verschuldigd. Je ontvangt voor het consult een factuur waarvoor een betalingstermijn van 5 dagen geldt.

Telefonische of Zoom-consulten

Vervolgconsulten kunnen ook telefonisch of met Zoom plaats vinden. Een consult kost € 1,05 per minuut (privé inclusief btw, zakelijk exclusief btw).

Consulten annuleren, verzetten of vergeten

Annuleren (uitsluitend telefonisch) kan alleen om zeer dringende redenen en uiterlijk twee dagen voor de geplande datum. We kunnen dan kijken of er een passende oplossing is. Annuleer je later of kom je zonder overleg niet op de dag waarvoor je hebt ingeschreven, dan breng ik € 50 in rekening. Dat geldt ook voor telefonische consulten.

Familieopstellingen en workshops

De prijs kan variëren en staat altijd in de agenda vermeld. De prijs is inclusief btw als je als privé-persoon deelneemt. Neem je om zakelijke redenen deel, dan is de prijs exclusief btw. Je ontvangt dan een factuur met de btw gespecificeerd. Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier in te vullen. Daarmee ga je een betalingsverplichting aan en je ontvangt een factuur met het verzoek deze meteen of uiterlijk binnen vijf dagen te betalen. Als je korter dan 5 dagen van tevoren inschrijft, betaal het bedrag dan meteen zodra je de factuur ontvangt.

Annuleren (uitsluitend telefonisch) kan alleen om zeer dringende redenen en uiterlijk twee dagen voor de geplande datum. We kunnen dan kijken of er een passende oplossing is. Annuleer je later of kom je zonder overleg niet op de dag waarvoor je hebt ingeschreven, dan is het volledige bedrag verschuldigd. Er is altijd € 15 administratiekosten verschuldigd.

Betaling

We verzoeken je na ontvangst van een factuur deze meteen te betalen of uiterlijk binnen vijf dagen. Late betalingen bezorgen ons extra veel werk en dat zit niet in mijn tarief verdisconteerd. De factuur ontvang je per mail. Heb je na vijf dagen niet betaald dan ontvang je per mail een herinnering. Is de betaling tien dagen later nog niet binnen dan ontvang je van ons een herinnering per post met een opslag van € 10,00. Je hebt dan nog tien dagen de tijd om te betalen. Daarna ontvang je een laatste aanmaning met de aankondiging van incasso. Is de betaling na vijf dagen nog niet binnen dan geven we de vordering uit handen aan een incassobureau. Daaraan zijn minimaal € 40,00 kosten verbonden.