Voorwaarden en tarieven

Consulten

Een consult duurt maximaal 90 minuten en kost € 85,00 (privé inclusief btw. zakelijk exclusief btw). Duurt een consult langer dan is per half uur of deel daarvan € 25,00 extra verschuldigd. Je ontvangt voor het consult een factuur waarvoor een betalingstermijn van 5 dagen geldt.

Telefonisch consulten

Vervolgconsulten kunnen ook telefonisch plaats vinden. Een telefonisch consult kost € 0,95 per minuut (privé inclusief btw, zakelijk exclusief btw).

Familieopstellingen en workshops

De prijs kan variëren en staat altijd in de agenda vermeld. De prijs is inclusief btw als je als privé-persoon deelneemt. Neem je om zakelijke redenen deel, dan is de prijs exclusief btw. Je ontvangt dan een factuur met de btw gespecificeerd. Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier in te vullen. Daarmee ga je een betalingsverplichting aan en je ontvangt een factuur met het verzoek deze meteen of uiterlijk binnen vijf dagen te betalen.  Bij tijdige annulering (meestal tot twee dagen voor de workshop) is € 10,00 administratiekosten verschuldigd. Je kan het bedrag ook laten staan en een volgende keer meedoen. Bij niet tijdige annulering is het totale bedrag verschuldigd, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Hierover is altijd overleg mogelijk.

Betaling

We verzoeken je na ontvangst van een factuur deze meteen te betalen of uiterlijk binnen vijf dagen. Late betalingen bezorgen ons extra veel werk en dat zit niet in mijn tarief verdisconteerd. De factuur ontvang je per mail. Heb je na tien dagen niet betaald dan ontvang je per mail een herinnering. Is de betaling tien dagen later nog niet binnen dan ontvang je van ons een herinnering per post met een opslag van € 10,00. Je hebt dan nog tien dagen de tijd om te betalen. Daarna ontvang je een laatste aanmaning met de aankondiging van incasso. Is de betaling na vijf dagen nog niet binnen dan geven we de vordering uit handen aan een incassobureau. Daaraan zijn minimaal € 40,00 kosten verbonden.