Relatietherapie

Het is normaal dat er op een gegeven moment problemen ontstaan in een relatie. Veel relatietherapie is erop gericht je te leren opnieuw verbinding met elkaar te maken. Dat werkt in het begin vaak goed, maar na verloop tijd steken oude negatieve patronen de kop weer op. Volgens de systemische opvatting zijn relatieproblemen vrijwel altijd terug te voeren op de diepgewortelde en onbewuste neiging om loyaal te zijn aan je familie van herkomst. Veel stellen in mijn praktijk begrijpen bij binnenkomst vaak zelf niet waarom ze altijd maar met elkaar overhoop liggen. De vraag is wiens oorlog ze voeren en meestal is dat “the battle of the families”. Veel is niet persoonlijk en het is dan ook vergeefse moeite om de schuld bij een van beide partners te zoeken. Mijn aanpak is erop gericht de kluwen van de wederzijdse familieverstrikkingen te ontwarren en op die manier de weg vrij te maken voor een relatie die voor beide fijn en bevredigend is.

Een relatieconsult duurt maximaal 90 minuten en kost € 125,00 (privé inclusief btw. zakelijk exclusief btw). Duurt een consult langer dan is per half uur of deel daarvan € 30,00 extra verschuldigd. Je ontvangt na het consult een factuur waarvoor een betalingstermijn van 5 dagen geldt.