Het helen van de moederwond

 

Zolang ik dit werk doe, en dat is ondertussen al meer dan 25 jaar, zie ik dat de meeste moeilijkheden die we hebben, zijn terug te koppelen  naarde relatie met de moeder. Als je zo hoort, moeders zijn loeders. Hebben ons nooit genoeg gegeven, hebben ons altijd tekort gedaan, waren er nooit echt voor ons. Maar ook dat wij, dochters die het altijd beter weten dan de moeder. We haar weleens zouden laten zien hoe je het “goed” moet doen. En tegelijkertijd, kom niet aan moeder, want is er ook heel veel liefde. Willen we haar redden uit de handen van die vreselijke vader, of zelfs redden van haar moeder. Kortom, de relatie met de moeder is vaak niet makkelijk en deze problemen spelen door in alle andere relaties die we hebben ook al zijn we dat niet bewust. De relatie met deze vrouw die ons gedragen heeft en ons ter wereld bracht heeft een hele diepe invloed. Op ons hele welzijn, op onze gezondheid, de manier waarop we geld verdienen of juist geen geld hebben en zelfs met ons succes in ons werk. De relatie met onze moeder is bepalend voor je hele leven.

Het helen van de moeder wond

De moeder is je eerste scheiding van eenheid die je ervaart op aarde en dat is op zich al een hele heftige ervaring voor zo’n pasgeboren baby. De moeder is de grote Godin, zij geeft en zij neemt het leven. We zijn van de moeder afhankelijk. Van haar voeding, van haar zorg, haar bescherming. We zijn verliefd op haar, kijk maar hoe pasgeboren baby’s naar hun moeder kijken en uitreiken in totale afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Zij is de meest belangrijke relatie in ons leven. Want als zij ons in de steek laat, gaan we dood. Dat gevoel van totale afhankelijkheid, kwetsbaarheid is gekoppeld aan angst. Want wat als moeder niet reageert wanneer je huilt omdat je honger hebt, of een vieze luier… De eerste levensjaren zijn we voornamelijk gericht op de moeder en is zij het belangrijkste onderwerp van jou aandacht.
De meest belangrijke relatie in ons leven, zij legt de basis voor al die andere relaties. Zij bepaalt of je het leven kan nemen zoals het is en in welke mate jij een voorspoedig leven leid, van seksualiteit kan genieten, liefde ervaart in je leven en kan genieten van het leven. Door middel van het Systhemisch werk worden we ons er bewust van hoe belangrijk deze eerste relatie is. Het is NU tijd om deze enorme wond te gaan helen. NU, omdat door de wond met onze moeder, we ook de wond van moeder Aarde kunnen helen. We in diepe verbinding komen met de werkelijke Godinnenkracht en om in onze kracht te gaan staan. We kunnen nooit in die Godinnenkracht komen als we onze eigen moeder afwijzen. We kunnen in therapie gaan tot we een ons wegen, maar als we deze eerste relatie niet helder hebben en niet geheeld dan zullen we blijven zoeken, en problemen zullen zich blijven we herhalen. De relatie met je moeder is essentieel voor je levensgeluk op alle fronten. Je bent je moeder, je bestaat uit je moeder. Het is tijd om je moeder te gaan eren. Als wij haar gaan eren en respecteren, eren en respecteren het vrouwelijke element welke terug mag keren op aarde. Dan eren we ook die Godinnenkracht in onszelf, en in alle vrouwen op aarde, in alle moeders en in alle dochters. Dan eren we de moeder Aarde! Dan kan er een Vrouwenpower ontstaan die heel hard nodig is in deze maatschappij om de grote transformatie te kunnen maken.