Literatuur

De fontein, grip op je leven door inzicht in je familiesysteem

Els van Steijn, Uitgave: Els van Steijn, Utrecht 2016, 315 pagina’s

Het boek is vooral een uitwerking van het principe ‘ordening’, één van de drie kenmerken van familiesystemen: binding, balans en ordening. Zij doet dit aan de hand van de metafoor De Fontein. Ook Hellinger maakt er in zijn werk melding van. Steijn werkt deze metafoor in haar boek verder uit. Belangrijke onderwerpen: je plek in de familie, schuldig en onschuldig voelen, de gevolgen van de verkeerde plek, ouders, partners en relaties. Voor het lezen van dit boek is geen specifiek voorkennis verreist.

Het nieuwe opstellen

Hylke Bonnema, Uitgave: Boom uitgevers, Amsterdam 2018, 240 pagina’s

Het boek geeft een aardig overzicht van de persoonlijke opvattingen en werkwijze van Bonnema. Hij voelt zich aangetrokken tot het sjamanisme en spiritualiteit en dat is duidelijk aanwezig in zijn boek. Het boek is afwisselend heel praktisch en dan weer filosofisch en dat maakt het soms lastig om door te dringen tot de Bonnema’s boodschap. Ook Hellinger heeft in zijn laatste boek aandacht geschonken aan ‘het nieuwe opstellen’. Het is de moeite waard om hiervan kennis te nemen. alhoewel het de vraag is of ‘het nieuwe opstellen;  echt iets totaal nieuws is. Het is zeker anders dan de manier waarop Hellinger in de begintijd werkte, maar het lijkt mij niet juist om de twee  vormen tegenover elkaar te plaatsen als totaal verschillend. Er is veel meer sprake van een ontwikkelingsproces. Bij het traditionele opstellen is de opsteller vrij directief en bij het nieuwe opstellen zijn er  nauwelijks interventies, de opstelling doet als het ware zelf het werk. Soms is de enige interventie het beëindigen van de opstelling. Dat moet echter wel op het juiste moment gebeuren en dat vraagt heel veel ervaring. Het boek van Bonnema is interessant als je al wat verder bent in je studie van het opstellingenwerk. Er is ook een hoofdstuk opgenomen over organisatieopstellingen.